SC GRAND CONSTRUCT UTILAJE SRL
 mereu pe drumuri...
Home      Portofoliu


L u c r a r i    p r o i e c t a t e:
 
Principalele servicii furnizate de compania noastra in ultimii trei ani sunt:
 
 
  •  Proiecte realizate in cadrul Programului Sapard – 12 buc ;
  •  Studii de fezabilitate, proiecte tehnice masura 125a si 322 – 10 buc
  •  Proiecte realizate in cadrul Planului Operational Regional 2007 – 2013 Axa prioritara 2 Imbunatatirea Infrastructurii de Transport Regional si Local – 5 buc
  •  Proiecte de modernizare/ reabilitare/consolidare/reparatii drumuri si poduri drumuri comunale, drumuri judetene si drumuri nationale - 54 buc
  •  Proiecte de amenajare partie de schi(Lepsa, Sinaia, Borsa) - 3 buc
  •  Supervizare lucrari drumuri si poduri - 18 buc/ din care 2buc prin POR pe drumuri judetene.
  •  Proiecte in Parcuri Eoliene: Amenajare drumuri de acces, drumuri tehnologice si platforme faza S.F., D.T.A.C, P.T.
 
 SC GRAND CONSTRUCT UTILAJE SRL
Bucuresti, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 256-260,
 ap.3, sector 1
Telefon: +40-21-315.40.58, Fax: +40-21-314-10-15